โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสุทิน บางประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
 
นายสมศักดิ์ ต่ำกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
 
นายชัยฤทธิ์ กรรณิกากลาง
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology