การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

เพื่อให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุนย์ จึงมีนโยบายจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งให้ข้อแนะนำความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องุถิ่น ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเป็นที่เรียนร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

อัพเดทเมื่อ : 19-09-2017 11:28:43
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology