โครงการวัยใสใส่ใจดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนปี 2560

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการวัยใสใส่ใจดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

อัพเดทเมื่อ : 07-11-2017 09:38:17












สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology