โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายคำรณ กนกชัชวาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง เบอร์
ติดต่อ. 044-000990
 
นายวิสิทธิ์ หวังซอกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง เบอร์
ติดต่อ. 044-000990
 
นางสาวพรกนก กนกชัชวาล
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง เบอร์
ติดต่อ. 044-000990สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology