วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร

      วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร พระอารามหลวงในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ตั้งอยู่ ต.หนองคายแดง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 152 ก่อนถึง อ.ปากช่อง ประมาณ 8 กิโลเมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ยกวัดวชิราลงกรณ์วรารามเป็นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน
พระราชพีธีสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2518

สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือ       
       พระมณฑปที่ก่อสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังในลักษณะพุทธศิลปะจากอินเดียโดยช่างออกแบบชาวอินเดียภายในพระมณฑปเป็น
ภาพสังเวชนียสถานทั้ง 4ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน นอกจากนี้ ในพระมณฑปยังมีภาพรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อให้คนทั่วไปมีโอกาสสักการบูชา


วัดถ้ำไก่แก้ว


      วัดถ้ำไก่แก้วเป็นวัดที่มีความแปลกพิเศษกว่าวัดทุกแห่งในเมืองไทย กับพระอุโบสถในภูเขา ด้วยความเป็นมากว่า70ปี ที่องค์หลวงพ่อองค์เดิม ได้ดำริสร้างพระอุโบสถเพื่อการปฏิบัติภารกิจของสงฆ์ ภายในวัดมีภูเขาขนาดย่อมและมีถ้ำคูหาที่กว้างขวาง หลวงพ่อท่านจึงบูรณะถ้ำและจัดสร้างให้เป็นพระอุโบสถ ภายในถ้ำ ความงดงามของธรรมชาติผสมผสานกับการตกแต่งต่างๆสร้างความขลังให้วัดนี้เป็นอย่างมาก

  วัดถ้ำไตรรัตน์ (ถ้ำแก้วสารพัดนึก)

      วัดถ้ำไตรรัตน์ ตั้งอยู่ที่ บริเวณ กม.ที่ 161 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ภายในวัดมีถ้ำศักดิ์สิทธิ์เรียกว่า "ถ้ำแก้วสารพัดนึก" ถ้ำแก้วสารพัดนึก ถูกค้นพบเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2513 โดย พระเทพสุทธาจารย์ (โชติ คุณสัมปันโน) ในอดีตเป็นสานที่พำนักของเกจิอาจารย์หลายท่านได้แก่ หลวงปู่ดุล อตุโล, หลวงปู่โชติ, คุณสัมปันโน, หลวงพ่อเพิ่ม บารมี ปัจจุบันมูลนิธิลุประสงค์ ร่วมกับวัดถ้ำไตรรัตน์ ได้พัฒนาถ้ำนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ภายในถ้ำประดิษฐานพระเจดีย์ทองคำ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูป หลวงพ่อแก้วสารพัดนึก ความงามของปาหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ นอกจากนี้ยังมีโครงกระดูกฤษี ซึ่งมีอายุกว่า 4,000ปี พิพิธภัณฑ์หินและโรงภาพยนตร์ถ้ำเป็นโรงภาพยนตร์ธรรม และเป็นที่รวบรวมหินต่างๆ

วัดถ้ำเขาวง

     วัดถ้ำเขาวง เดิมชื่อ "วัดถ้ำสุริยา" ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองขมิ้น ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ต่อมาได้ยกฐานะให้เป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2484 เป็นวัดร้างอยู่ถึง 7 ปี จนเมื่อปี พ.ศ.2542 พระครูภาวนาวรานุสิฐ (สมรรถ สมตงถพโล)ท่านได้เดินธุดงค์มาพบและเริ่มพัฒนาขึ้นใหม่ บนเนื้อที่ 7 ไร่
จากเดิมที่ท่านเข้ามามีกุฏิเพียง 1 หลัง ศาลา 1 หลัง จนปัจจุบันมีกุฏิและอาคารหอฉัน หอสวดมนต์วิปัสสนา จุดเด่นของวัดคือ ตัวถ้ำซึ่งใช้สำหรับปฏิบัติธรรม (พระอุโบสถภายในถ้ำ) มีความสงบร่มเย็นสบายตลอดปี


    สำนักสงฆ์วัดถ้ำพรหมจรรย์


    สำนักสงฆ์วัดถ้ำพรหมจรรย์ เป็นวัดป่าสายหลวงปู่มั่น ที่ตั้งอยู่กลางป่าทึบ ธรรมชาติร่มรื่นอยู่ตีนเขา ด้านบนภูเขาเป็นถ้ำ ชื่อถ้ำพรหมจรรย์ บริเวณวัดเป็นสถานที่เหมาะสำหรับนั่งปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานภายในวัดเงียบสงบมาก และมักจะเห็นสัตว์ป่าขนาดเล็ก เช่น นกหายาก กระรอก กระแต พังพอน ฯลฯ ซึ่งจะมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธ์พืชและพันธ์สัตว์ ในวัดจะมีถ้ำและมีทางขึ้นเขาซึ่งจะมีจุดชมวิวที่สวยงาม ภายในถ้ำเงียบสงบ นักท่องเที่ยวสามารถเขาชมได้ ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งพระและผู้ปฏิบัติธรรมจะเข้ามาปฏิบัติธรรมในถ้ำเป็นประจำ ทางวัดมองเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรม จึงได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมกับผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสม่ำเสมอทั้งชายและหญิง จะเข้ามาปฏิบัติธรรมช่วงสั้นๆหรือสนใจจะออกบวชทางวัดก็จะมีการจัดอุปสมบทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้(ตามระเบียบของทางวัด)

วัดถ้ำโพธิ์ทอง

     วัดถ้ำโพธิ์ทอง  เป็นวัดป่าสายธรรมยุต ในวัดมีถ้ำที่น่าสนใจเหมาะสำหรับนั่งปฏิับัติธรรม ภายในถ้ำมีบ่อจระเข้(หินงอก) และน้ำตก
ในถ้ำมืดสนิทและเงียบมาก ตามประวัติเดิมถ้ำนี้มีสิ่งเร้นลับ และสถานที่เป็นป่าจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่จะมาปฏิบัติธรรม เส้นทางไปวัด ปากทางเข้าวัดจะมีป้ายภูหินสวย เข้าไปเส้นทางนี้ จะผ่านรีสอร์ทสวยๆ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาจะไปเช้าเย็นกลับก็ได้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology