โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (เพาะพันธ์แหนแดง)

อบต.หนองน้ำแดง จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษรา (เพาะพันธ์แหนแดง) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

อัพเดทเมื่อ : 19-09-2021 00:00:00สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology