โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมจัดทำเปลงต้นแบบส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร)

อบต. หนองน้ำแดง ร่วมกับ ประชาชนชาวตำบลหนองน้ำแดง จัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง โดยดำเนินกิจกรรมจัดทำแปลงต้นแบบส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

อัพเดทเมื่อ : 18-01-2022 12:57:28สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology