องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 7 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา ไร่คูณปฐพี

ในวันที่ 16 พ.ค. 66 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ได้ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรกรรม บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

- เกษตรกรรม ชนิดพืชที่เพาะปลูก ได้แก่ ฝรั่ง ทุเรียน เงาะ จำนวน 2 ไร่ น้อยหน่าฝ้าย ไม้เศรษฐกิจ ทุเรียน จำนวน 30 ไร่

- ปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่ จำนวน 20 ตัว  

อัพเดทเมื่อ : 16-05-2023 15:26:35สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology