องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร สาขาปากช่อง จํากัด(มหาชน) มอบสิ่งของเพื่อการอุปโภค บริโภค แด่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร สาขาปากช่อง จำกัด (มหาชน) มอบสิ่งของเพื่อการอุปโภค บริโภค แด่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดง

อัพเดทเมื่อ : 19-05-2023 15:56:23สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology