โครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ตามองค์ประกอบ ดังนี้

ด้านส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ

ด้านการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ

อัพเดทเมื่อ : 29-06-2023 13:54:19สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology