ขอเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2567 IIT

ขอเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2567 IIT

อัพเดทเมื่อ : 13-02-2024 13:00:50สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology