ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปก
 - ส่วนที่ 1
 - ส่วนที่ 2
 - ส่วนที่ 3
 - ส่วนที่ 4
 - โครงการคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต
 - โครงการคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต2
 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology