ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาบุคลากร อบต. หนองน้ำแดง 2561 - 2563
 - แบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร
 - แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
 - รายงานการประชุมแผนพัฒนาบุคลากร
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 - หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง
 - แผนบริหารงานบุคคลปี 2564
 - รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม
 - ผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology