ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - นโยบายกำกับดูแลองค์กร
 - ประกาศ-ข้อบังคับ-เจตนารม-แผนการดำเนินงาน
 - แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม
 - นโยาบยคุณธรรมปี 61
 - นโยาบยคุณธรรมปี 61-2
 - นโยาบยคุณธรรมปี 61-3


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology