ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 - สถิติเรื่องเรียน ร้องทุกข์
 - คำสั่ง
 - สถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ปี 62


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology