ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 - สถิติเรื่องเรียน ร้องทุกข์
 - คำสั่ง
 - สถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ปี 62
 - สถิติการร้องเรีบน ร้องทุกข์ ปี 2563
 - คำสั่งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 - ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology