ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2563
 - ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบบลหนองน้ำแดง ประจำปี 2564
 - ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.หนองน้ำแดง ประจำปี 2565
 - สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology