ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 - 6.1-คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณา
 - ประกาศ เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้ายโฆษณาฯ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology