ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - หน้าปกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2556-2560
 - คำนำ-สารบัญ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 - บทที่ 1-6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 - แผนยุทธศาสตร์61-41

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology