ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 - กิจกรรมวันออกพรรษา
 - กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 - โครงการอบรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
 - กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 - ร่วมกิจกรรมผูกผ้าระบายเตรียมสถานที่มอบทุนการศึกษา ณ วัดวชิราฯ
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology